„Praca z przekonaniami i emocjami”_WSE im. ks. Józefa Tischnera, studia podyplomowe

Zwykle przyjmuje się, że przekonania to uogólnienia na temat nas samych, innych ludzi i otaczającego nas świata. Z przekonaniami wiążą się emocje oraz zachowania.

Z przekonaniami mogą wiązać się też negatywne myśli automatyczne, które pojawiają się spontanicznie, wydają się ich „właścicielowi” słuszne i wiążą się z problematycznymi zachowaniami oraz/lub zwykle „złymi” emocjami.  Owe negatywne myśli są przyczyną negatywnych przekonań, które blokują działania i zmniejszają motywację, a tym samym przeszkadzają w realizacji celów i zamierzeń Klienta.

W zależności od rodzaju negatywnego/ograniczającego przekonania, które towarzyszy Klientowi konieczne jest podjęcie stosownych działań. Chodzi o to, aby napływające informacje nie były „kanalizowane” za pośrednictwem myśli automatycznych, oceniane w oparciu o powiązane z nimi założenia i powiązane z negatywnym schematem osobistym. Negatywne schematy bowiem powodują  uaktywnianie się takich „filtrów”, które w rezultacie je wzmacniają i usztywniają nawet w obliczu sprzecznych danych.

Podstawą działania coacha jako „echa”, czy „lustra” jest „oświetlenie” i „ujawnienie” myśli, które się pojawiają u Klienta, a które przeszkadzają mu w realizacji jego celów.