/

Coaching

Moją domeną jest coaching prowokatywny, co oznacza, że chętnie podczas interwencji odwołuję się do żartu czy ironii. Robię to po to, by dać klientowi cenny dystans, ukazać problem pod innym kątem, ale również, by wywołać silniejsze emocje. To emocje stają się potem katalizatorem przemian oraz rozwoju.

Coaching

W czym mogę Ci pomóc?

Prowadzę coaching dla organizacji, zespołów i indywidualny.

Korporacjom oferuję business coaching, który skupia się na istocie pracy, jej przebiegu oraz zgraniu zachodzących w firmie procesów z realizacją strategicznych celów.

To skoncentrowane wsparcie kadry menedżerskiej pozwalające pokonać stres, powrócić do stanu równowagi, strategicznego myślenia, inspiracji, podnieść kompetencje przywódcze, komunikacyjne, stworzyć kulturę organizacyji, w której jednostki i zespoły współpracują i odważnie podejmują niezbędne ryzyko.

Jeśli zajmujesz kluczowe stanowisko w firmie, ciąży na Tobie duża odpowiedzialność, potrzebujesz skupić się na poprawie zarządzania własnymi zasobami w stresującym środowisku i przy permanentnym braku czasu– postaw na executive coaching.

Pracuję z top menedżerami, którym zależy na usprawnieniu procesów podejmowania decyzji strategicznych i podniesieniu własnych zdolności przywódczych. Executive coaching jest procesem rozwoju kompetencji menedżerskich, rozszerza perspektywę dotyczącą sposobów zarządzania.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, prowadzisz własny biznes lub zastanawiasz się: „Co dalej?” z własną karierą, powinieneś pomyśleć o coachingu kariery, który umożliwi Ci przyjrzenie się własnym ambicjom, planom i zawodowym marzeniom.

Dzięki temu łatwiej Ci będzie pokierować swoimi dalszymi działaniami i bez obaw ruszyć na ścieżkę osobistego spełnienia. Jeśli jesteś na rozstaju dróg i nie wiesz,jak odnaleźć się na zmienionym podczas Twojej nieobecności rynku pracy, chętnie pomogę Ci podczas sesji job coachingu.

Wspieram również ludzi prowadząc life coachingu-pomagam między innymi w znalezieniu równowagi między wymaganiami stawianymi w pracy a potrzebami rodziny.

Obierając kurs na Twoje wartości, pomagam ustalić życiowe priorytety i zgodnie z nimi postępować na co dzień.

Dla praktykujących coachów-prowadzę superwizje indywidualne i grupowe w podejściu holistycznym.

Dzięki superwizjom praktykujący coachowie mogą się przekonać, że coaching jest rozwojową „partyzantką” lecz procesem ustawicznego doskonalenia osobistego i zawodowego.

Co zyskuję?

Dobry coaching biznesowy ma taką siłę oddziaływania, że gdyby był farmaceutykiem, zostałby zdelegalizowany.

Właściwie spożytkowany coaching może doprowadzić do wypracowania optymalnej sytuacji, korzystnej dla wszystkich zainteresowanych.

Potencjalne efekty coachingu– zarówno krótko, jak i długoterminowe– można rozpoznać na kilku poziomach.

Poziom indywidualny:

 • Poprawa samoświadomości i autorefleksji.
 • Zwiększenie osobistej wydajności (skuteczności).
 • Wyższa motywacja i zaangażowanie.
 • Rozwinięcie zdolności przywódczych.
 • Zwiększenie celowości i sensowności działań.
 • Poprawa w sferze relacji międzyludzkich.
 • Skuteczniejsze wprowadzanie w życie nabytych umiejętności.

Poziom zespołowy:

 • Poprawa wydajności / skuteczności zespołowej.
 • Rozwinięcie „ducha zespołowego” i efektywniejsze rozwiązywanie konfliktów.
 • Poprawa w sferze porozumienia i relacji międzyludzkich.
 • Pogłębienie efektu synergii.
 • Wzmocnienie motywacji.
 • Wykorzystanie potencjały grupy.

Poziom organizacyjny:

 • Podniesienie zyskowności, rentowności, wydajności i poziomu sprzedaży.
 • Wyższy poziom motywacji pracowników i ograniczenie fluktuacji kadr.
 • Skuteczniejsza komunikacja, dążenie do porozumienia.
 • Ugruntowanie cenionych przez organizację wartości i zachowań.
 • Rozwinięcie bardziej otwartej i produktywnej kultury organizacyjnej.
 • Wypracowanie form stałego rozwoju i pogłębiania posiadanej wiedzy.

Co jeszcze musisz wiedzieć o coachingu ze mną:

 • Bliskie mi jest stwierdzenie przypisywane Sokratesowi: „Niczego nikogo nie mogę nauczyć. Mogę jedynie skłonić ludzi do myślenia”.
 • W swojej pracy bazuję na wielu tysiącach godzin szkoleń, coachingów indywidualnych i grupowych, a także na osobistej wieloletniej pracy w roli trenera i coacha.
 • Wybierając mnie na swojego coacha decydujesz się na zwiększanie własnej świadomości. Będę się starała uwypuklić i wydobyć indywidualne cechy Twojego umysłu.
 • Kluczowa jest dla mnie samodzielność i niezależność w procesie myślenia i wyrażania opinii. Będziemy wspólnie budować Twoją samodzielność, wiarę we własne siły oraz pewność i odpowiedzialność za podejmowane działania i decyzje.

Chcesz spróbować?

Tamara Bieńkowska

coaching & sparring

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Wiadomość