Coaching

Prowadzę coaching dla organizacji, zespołów i indywidualny.

Korporacjom oferuję business coaching, który skupia się na istocie pracy, jej przebiegu oraz zgraniu zachodzących w firmie procesów z realizacją strategicznych celów. To skoncentrowane wsparcie kadry menedżerskiej pozwalające pokonać stres, powrócić do stanu równowagi, strategicznego myślenia, inspiracji, a także podnieść kompetencje przywódcze, komunikacyjne, tworzyć kulturę organizacyjną, w której jednostki i zespoły dążą do wielkich celów (i je rozumieją), współpracują i odważnie podejmują niezbędne ryzyko. To także proces uwalniający potencjał zespołu i wzmacniający kooperację poprzez rozwój i doskonalenie inteligencji emocjonalnej.

Dobry coaching biznesowy ma taką siłę oddziaływania, że gdyby był farmaceutykiem, zostałby zdelegalizowany. Klient przychodzi na sesję coachingu napięty, przeciążony, zniechęcony, a po godzinie wychodzi odmieniony, z jasnym spojrzeniem, skoncentrowany, spokojniejszy… 
Znów gotów, by walczyć i zwyciężać.


CO ZYSKUJĘ?

Właściwie spożytkowany coaching może doprowadzić do wypracowania optymalnej sytuacji, korzystnej dla wszystkich zainteresowanych. Potencjalne efekty coachingu– zarówno krótko jak i długoterminowe– można rozpoznać na poziomie indywidualnym, zespołowym oraz organizacyjnym.

Poziom indywidualny:

 • Poprawa samoświadomości i autorefleksji.
 • Zwiększenie osobistej wydajności (skuteczności).
 • Wyższa motywacja i zaangażowanie.
 • Rozwinięcie zdolności przywódczych.
 • Zwiększenie celowości i sensowności działań.
 • Poprawa w sferze relacji międzyludzkich.
 • Skuteczniejsze wprowadzanie w życie nabytych umiejętności.

Poziom zespołowy:

 • Poprawa wydajności / skuteczności zespołowej.
 • Rozwinięcie „ducha zespołowego” i efektywniejsze rozwiązywanie konfliktów.
 • Poprawa w sferze porozumienia i relacji międzyludzkich.
 • Pogłębienie efektu synergii.
 • Wzmocnienie motywacji.
 • Wykorzystanie potencjały grupy.

Poziom organizacyjny:

 • Podniesienie zyskowności, rentowności, wydajności i poziomu sprzedaży.
 • Wyższy poziom motywacji pracowników i ograniczenie fluktuacji kadr.
 • Skuteczniejsza komunikacja, dążenie do porozumienia.
 • Ugruntowanie cenionych przez organizację wartości i zachowań.
 • Rozwinięcie bardziej otwartej i produktywnej kultury organizacyjnej.
 • Wypracowanie form stałego rozwoju i pogłębiania posiadanej wiedzy.

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ
 O COACHINGU ZE MNĄ:

Bliskie mi jest stwierdzenie przypisywane Sokratesowi: „Niczego nikogo nie mogę nauczyć. Mogę jedynie skłonić ludzi do myślenia”.

W swojej pracy bazuję na wielu tysiącach godzin szkoleń, coachingów indywidualnych i grupowych, a także na osobistej wieloletniej pracy w roli trenera i coacha.

Wybierając mnie na swojego coacha decydujesz się na zwiększanie własnej świadomości. Będę się starała uwypuklić i wydobyć indywidualne cechy Twojego umysłu.

Kluczowa jest dla mnie samodzielność i niezależność w procesie myślenia i wyrażania opinii. Będziemy wspólnie budować Twoją samodzielność, wiarę we własne siły oraz pewność i odpowiedzialność za podejmowane działania i decyzje. Po to, byś pewniej kroczył w obranym kierunku.