Pressroom


TAMARA BIEŃKOWSKA: BIO

Tamara Bieńkowska 

Supervisor coachingu, coach, team coach, trener, wykładowca akademicki. Od ponad 20 lat wpiera menedżerów i organizacje prowadząc zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne z zakresu zarządzania, przywództwa, rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz zarządzania zmianą. Jest certyfikowanym trenerem Przywództwa Sytuacyjnego SLIIR, Sytuacyjnego Przywództwa Zespołowego wg Kena Blancharda, oraz certyfkowanym coachem ICC (Lambent do Brasil) oraz Team Coach (Norman Benett Academy). Akredytowana konsultantka Facet5®, Extended DISC®, Super Skills®. Posiada certyfikat 112 FRIS Style Myślenia®. Jest certyfikowanym supervisorem coachingu w podejściu systemowym InnerMastering®. Wykłada w SWPS w Warszawie, WSE im. Ks. Tischnera w Krakowie, WSB w Toruniu oraz UMCS w Lublinie i AWF w Warszawie. Specjalizuje się w sztuce prowadzenia sporów oraz treningu medialnym.

Więcej informacji na:

www.sparringpartners.pl

www.tamarabienkowska.pl

(600/700 znaków)

 

Tamara Bieńkowska

Supervisor coachingu, coach, team coach, trener, wykładowca akademicki. Od ponad 20 lat wpiera menedżerów i organizacje prowadząc zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne z zakresu zarządzania, przywództwa, rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz zarządzania zmianą. Na swoim koncie ma blisko 2000 dni spędzonych w sali szkoleniowej i tyle samo przeprowadzonych sesji coachingu. Pracowała dla ponad 200 klientów – czołowych przedsiębiorstw w Polsce. Specjalizuje się w sztuce prowadzenia sporów oraz treningu medialnym.

Jest certyfikowanym trenerem Przywództwa Sytuacyjnego SLIIR oraz Sytuacyjnego Przywództwa Zespołowego wg metody Kena Blancharda. Posiada także certyfikat coacha – International Coaching Company (Lambent do Brasil) oraz 112 FRIS Style Myślenia. Może się pochwalić uprawnieniami z zakresu Team Coach z Norman Benett Academy. Jest akredytowaną konsultantką narzędzia Facet5, Super Skills oraz narzędzia Extended DISC®. Jest certyfikowanym supervisorem coachingu w podejściu systemowym InnerMastering®.

Wykłada na studiach podyplomowych w Uniwersytecie SWPS w Warszawie, WSE im. Ks. Tischnera w Krakowie, w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i AWF w Warszawie. Sprawuje opiekę medialną nad grupą polityków. Koordynuje prace własnego zespołu trenerów – www.sparringpartners.pl.

Więcej informacji na www.tamarabienkowska.pl

1000/ 1200 znaków

Czytaj więcej Zamknij POBIERZ PDF

KONTAKT DLA MEDIÓW

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej lub porozmawiać o możliwościach współpracy
w trakcie spotkania, bardzo prosimy o kontakt.

Karolina Piekus +48 501 666 942

NAJBLIŻSZE WYSTĄPIENIA I SZKOLENIA OTWARTE

Forum Promocji Województwa Łódzkiego 2018

Forum jest cyklicznym wydarzeniem, narzędziem wspierającym proces budowania marek regionalnych oraz lokalnych. Forum jest także miejscem wymiany pomysłów, doświadczeń w zakresie budowania marek oraz tworzenia sieci połączeń i generowania nowych idei, inicjatyw, programów i działań.  W trakcie Forum omawiane będą dobre praktyki w marketingu terytorialnym oraz tematy związane z promocją marek lokalnych oraz budowaniem wizerunku, w kontekście wsparcia procesu budowania przewagi konkurencyjnej marki regionalnej „Łódzkie Promuje”.

 

VII Konferencja Trenersko-Coachingowa PROFECTUS –“Szkolenia i coaching jako strategiczny system wspierania organizacji”

Tegoroczna temat konferencji nawiązuje do dynamicznej sytuacji na rynku, która wymaga od organizacji elastyczności i szybkości działania. Kluczem do zarządzania firmą staje się świadome kierownictwo i zaangażowany zespół pracowników. Dostrzegając to zjawisko, wiele organizacji poszukuje rozwiązań wspierających zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników. Czy wykorzystanie facylitacji, wprowadzanie myślenia procesowego, uruchomianie coachingowego stylu zarządzania może budować postawy zaangażowania w danym konkretnym obszarze? Czy to wystarczy aby uruchomić całą organizację? Zapewne nie. Jednak małe rozwiązania wzmacniają w podejmowaniu odpowiedzialności w rolach zawodowych. To właśnie często od nich zaczyna się duża zmiana, której efektem jest efektywność całych przedsiębiorstw.

Jak zacząć? Jak w praktycznym wymiarze przekazywać pracownikom odpowiedzialność? Jak zachęcać zespoły do podejmowania niestandardowych rozwiązań? Jak projektować zmiany na poziomie codziennych zachowań pracowników aby uruchamiały potencjał całej organizacji? To pytanie, które stawia przed sobą wiele z organizacji.

„Budowa i zarządzanie zespołem podmiotu działającego w branży fitness & wellness”, Akademia Multisport_2.edycja

AKADEMIA MULTISPORT to cykl szkoleń opracowanych z myślą o Partnerach Spółki Benefit Systems, które będą stanowić silne wsparcie w codziennym prowadzeniu działalności w branży sportowej.
Program w ciągu 10 dni szkoleniowych, porusza najważniejsze aspekty prowadzenia działalności w branży fitness, od sprzedaży przez marketing, obsługę klienta, HR, budowę zespołu, zatrudnianie i motywowanie, aspekty finansowe i prawne etc.

Cele Programu:

  • poprawa efektywności działań i procesów biznesowych Partnerów Benefit Systems,
  • wsparcie Partnerów Benefit Systems w rozwoju na hiperkonkurencyjnym rynku, w czasie dużej dynamiki zmian w środowisku biznesowym,
  • zmiana świadomości biznesowej Partnerów Benefit Systems.

„Praca z przekonaniami i emocjami”_WSE im. ks. Józefa Tischnera, studia podyplomowe

Zwykle przyjmuje się, że przekonania to uogólnienia na temat nas samych, innych ludzi i otaczającego nas świata. Z przekonaniami wiążą się emocje oraz zachowania.

Z przekonaniami mogą wiązać się też negatywne myśli automatyczne, które pojawiają się spontanicznie, wydają się ich „właścicielowi” słuszne i wiążą się z problematycznymi zachowaniami oraz/lub zwykle „złymi” emocjami.  Owe negatywne myśli są przyczyną negatywnych przekonań, które blokują działania i zmniejszają motywację, a tym samym przeszkadzają w realizacji celów i zamierzeń Klienta.

W zależności od rodzaju negatywnego/ograniczającego przekonania, które towarzyszy Klientowi konieczne jest podjęcie stosownych działań. Chodzi o to, aby napływające informacje nie były „kanalizowane” za pośrednictwem myśli automatycznych, oceniane w oparciu o powiązane z nimi założenia i powiązane z negatywnym schematem osobistym. Negatywne schematy bowiem powodują  uaktywnianie się takich „filtrów”, które w rezultacie je wzmacniają i usztywniają nawet w obliczu sprzecznych danych.

Podstawą działania coacha jako „echa”, czy „lustra” jest „oświetlenie” i „ujawnienie” myśli, które się pojawiają u Klienta, a które przeszkadzają mu w realizacji jego celów.