INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO), przekazujemy Państwu informację o zasadach przetwarzania przez Tamara Bieńkowska & Sparing Partners, danych osobowych i przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Cel przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane w celu kontaktu i/lub przesyłania oferty i/lub zawarcia umowy i/lub współpracy handlowej z Tamara Bieńkowska & Sparing Partners.,

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Tamara Bieńkowska & Sparing Partners, z siedzibą w Warszawie (03-109), ul. Dziatwy 20 m 20, NIP: 113-024-17-54.

Podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

1) zgody – to jest dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

2) wymogów kontraktowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

3) uzasadnionych wymogów Administratora lub strony trzeciej – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, realizacji wymogów kontraktowych lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza właściwe przepisy.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych, realizacja praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Zapytania o informacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz oświadczenia związane z przetwarzaniem Państwa danych należy kierować pocztą na adres: Tamara Bieńkowska & Sparing Partners, z siedzibą w Warszawie (03-109), ul. Dziatwy 20 m 20 lub e-mailem na adres: hello@tamarabienkowska.pl

Podstawa prawna

Art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).