Co to jest mentoring i kim jest mentor?

Mentoring to partnerstwo między dwojgiem ludzi: mentorem i jego podopiecznym (mentee). Sposób, w jaki podopieczny doświadcza relacji w mentoringu, determinuje jego sukces; jeśli wszystkie jego/jej oczekiwane rezultaty są osiągnięte, wtedy relacja taka jest efektywna.

Funkcja mentora opisana jest przez odpowiedzialne role: przewodnika, doradcy zawodowego, modelu. Aby być dobrym mentorem, trzeba będzie przybrać niektóre, jeśli nie wszystkie te role.

 • Bycie przewodnikiem wymaga wielu umiejętności: oceny, demonstrowania, stymulacji lub nauczania.
 • Jako mentor będziesz zapewniać pomoc, udzielać rad i zachęcać, aby doprowadzić do uwolnienia potencjału swojego podopiecznego i poprawić jego wyniki. Działania takie mogą być nakierowane na zdanie egzaminu zewnętrznego lub zdobycie kwalifikacji.
 • Może również zajść potrzeba wyznaczenia zadania do nauki i określenia jego celów, trzeba będzie również powiedzieć i pokazać, w jaki sposób je najlepiej osiągnąć.
 • Efektywny przewodnik zawsze będzie czujny na sytuacje, które będą mogły wydobyć z podopiecznego to, co najlepsze.

Mentor jako doradca zawodowy

Doradztwo zawodowe to istotny element wśród narzędzi mentora. Pamiętaj jednak, że nie oznacza to wypełniania roli zawodowego doradcy, ale jedynie, że postawy, podejście potrzebne potem przy wypełnianiu obowiązków zawodowych, a często sam wybór zawodu, stanowią często (choć nie muszą!) ważne cele stawiane w mentoringu.

Oczekuje się, że będziesz:

 • pomagać swojemu podopiecznemu rozwijać pewność siebie i wzmacniać motywację by sprostać zadaniom w nauczaniu / wykorzystać szanse do nauki;
 • pomagać podopiecznym wejrzeć w głąb ich dążeń i obaw, tak by rozpoznali i zaakceptowali potrzebę poprawy lub zmian;
 • pomagać zaplanować podopiecznym, co i jak w sobie zmienią (np.: jak będą się uczyć);
 • pomagać rozwinąć strategie radzenia sobie w pokonywaniu barier w osiąganiu celów i w nauce;
 • być dostępny, by proponować wsparcie lub po prostu słuchać ze współczuciem, jeśli będzie taka potrzeba;
 • pokazywać drogę do innych form profesjonalnego wsparcia – np.: prawnego, medycznego czy psychoterapeutycznego, wtedy, kiedy podopieczny będzie miał specyficzne potrzeby wykraczające poza rolę doradcy.

Mentor jako model

Często mentor jest wzorcem, osobą do naśladowania w mniej lub bardziej bezpośredni sposób. Pamiętaj, że czasem Twój podopieczny zaakceptuje Cię tak bardzo, że będzie chciał być taki jak Ty, a czasem będzie odrzucał to, co sobą reprezentujesz. W gruncie rzeczy nie ma to znaczenia, jeśli okazywać będziesz szacunek, pokażesz zainteresowanie i troskę, w swoich zachowaniach pokazywać będziesz działania prospołeczne – pokażesz, że jest w tym „jakaś opcja”. Być może nie zostanie to wykorzystane od razu, ale „ziarno” zostanie zasiane.

Co działa? – 10 czynników kluczowych, czyli dekalog mentora

 1. Bądź przyjacielem.
 2. Wyznaczaj realne cele i miej realne oczekiwania.
 3. Bawcie się razem.
 4. Daj swojemu podopiecznemu głos i wybór w decydowaniu o tym, co będziecie robić.
 5. Przekazuj pozytywne emocje.
 6. Pozwól swojemu podopiecznemu mieć kontrolę nad tym, o czym we dwoje rozmawiacie.
 7. Słuchaj.
 8. Szanuj zaufanie, jakim obdarzył cię twój podopieczny.
 9. Pamiętaj, że budujesz relację z młodym człowiekiem, a nie jego rodzicem.
 10. Pamiętaj, że jesteś odpowiedzialny za budowanie relacji.

Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować w sprawie warsztatów i szkoleń, proszę napisz do mnie. Proszę o kontakt mailowy także w sprawie indywidualnych sesji coachingowych.