„Szkolenia, benefity, elastyczne formy zatrudnienia, czyli jak zatrzymać pracowników w firmie”_Puls HR, styczeń 2018

Dobre relacje z przełożonym są najważniejszym powodem, dla którego ludzie pracują w danej firmie i nie chcą zmieniać pracy. Potrzebujemy utalentowanych liderów. Rekrutowanie zdolnych przywódców do organizacji wymaga stałego i autentycznego zaangażowania zarządu firmy, który aktywnie uczestniczy w identyfikowaniu talentów, przygotowywaniu i analizowaniu ich planów rozwoju, opracowywaniu planów następstw, procesach mentoringu czy też szkoleniach z zakresu przywództwa. Prezesi firm odnoszących największe sukcesy rynkowe poświęcają aż 30 proc. swojego czasu na rozwój swoich i zespołowych kompetencji przywódczych w swoich organizacjach.

Warto dbać o pracowników, dawać im wsparcie i budować zaufanie, mają przecież wybór i każdej chwili mogą odejść. Umiejętność zatrzymywania pracowników w firmie nie jest wiedzą tajemną, nie jest to również naturalny dar, z którym się rodzimy. Może zatem warto rozwijać i inwestować właśnie w tę kompetencję, gdyż to od tych umiejętności zależy sukces finansowy, lojalność klientów zewnętrznych oraz wizerunek i reputacja firmy – mówi Tamara Bieńkowska, trener, coach, specjalizująca się w sztuce prowadzenia sporów.

więcej: http://www.pulshr.pl/zarzadzanie/szkolenia-benefity-elastyczne-formy-zatrudnienia-czyli-jak-zatrzymac-pracownikow-w-firmie,49606.html