Trudno sobie wyobrazić świat bez konfliktów. Próba pogodzenia sprzecznych interesów ma swój potencjał.

Kiedy unikamy konfliktu albo traktujemy go jak wojnę, unikamy okazji do rozmów, tracimy niepowtarzalną możliwość poznania drugiej osoby oraz wyrażenia własnych potrzeb i interesów. Tracimy szansę na satysfakcjonujące kontakty z drugim człowiekiem.

Konflikty to nic złego. To sposób rozstrzygnięcia konfliktu jest źródłem nieporozumień. Jeśli nie podejmujemy ważnych i trudnych problemów albo odkładamy je na później, kumulują się w nas negatywne emocje, zapiekła złość, rozgoryczenie, poczucie krzywdy. Te nienazwane i nierozwiązane konflikty powodują, że przestajemy działać, zaczynamy żyć w zamkniętym wiecie wyobrażeń i fantazji.

A fantazje bywają znacznie bardziej groźne niż rzeczywistość, do której ludzie się odnoszą. Są konflikty, których się obawiamy i proste rozwiązania tych konfliktów. Wyobrażenia niekonfrontowane z rzeczywistością stają się zjawą, żyjącą własnym życiem. Są źródłem naszych uprzedzeń, interpretacji i stereotypowych zachowań w relacjach z innymi ludźmi.

W konflikcie obie strony biorą udział i obie mają wpływ na to, jak przebiega rozmowa. Mamy ograniczony wpływ na to, jak postępuje nasz rozmówca, natomiast znacznie większy wpływ mamy na własne zachowanie w kontakcie z drugim człowiek.

Niejednokrotnie obserwowałam w życiu zawodowym, jak w trakcie otwartych rozmów członkowie zespołów odkrywali ku swojemu zdumieniu, że po drugiej stronie siedzą żywi, wielowymiarowi ludzie, a nie schematyczne i papierowe postacie pełne złej woli.

Konflikt jest twórczy tak długo, jak długo nie stanie się destrukcyjną walką między ludźmi. A walka i zwycięstwo dla wielu ludzi jest celem samy w sobie. Jeśli jednak twoim celem jest porozumienie i budowanie długotrwałej współpracy, powinieneś zdobyć umiejętność budowania innej płaszczyzny rozwiązywania konfliktu niż walka. Konieczne jest stworzenie warunków, które zachęcą wszystkich do współpracy. Konfrontacja to dyskusja, debata, polemika. Konfrontacja to konwersacja. Rozmowy można się jej nauczyć.

Chcesz zwyciężać za wszelką cenę czy dyskutować, szukać kompromisów? Walczyć czy negocjować? Czasami trzeba przegrać bitwę, by wygrać całą wojnę.